Kontakt: Internpolitisk Utvalg

Vil du søke til instituttet hvor linjen din ligger, men er usikker? Oversikten finnes her.

Internpolitisk utvalg er et eget utvalg hvor representantene jobber for en bedre studiehverdag for studentene.

Leder i dette utvalget er representant i Hovedstyret. Stillingsbeskrivelsen til leder i dette utvalget står under Hovedstyret og søknad sendes til hr@studentunionen.noog nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.