Kontakt: Linjeforeningen

Alle linjer ved Høyskolen Kristiania kan opprette en linjeforening. En Linjeforening er til for å skape ekstra faglig engasjement til linjene som er rettet til det enkelte studiet. Eksempler på dette vil være alt fra, foredragsholdere, bedriftsbesøk og/eller casedager.

Nghi Nguyen

Linjeforening ansvarlig

E: Leder.linjeforening@studentunionen.no