Kontakt: Studentpolitikk

Utvalget arbeider for å utarbeide, styrke og fronte Studentunionen sin politikk. Utvalgets hovedoppgave er å ta del i aktuelle arenaer og representere Studentunionen på en best mulig måte.  Utvalget jobber aktivt opp mot ledelsen på skolen, men også ut mot andre høyskoler og universiteter, velferdstinget i Oslo for å gjøre studietilværelsen for Høyskolen Kristiania sine studenter best mulig.

Mye av det du lærer i utvalget kommer du til å dra nytte av i et samfunnspolitisk perspektiv i arbeidslivet senere. Du bygger deg også et stort nettverk, både eksternt, men også innad på skolen, blant skolens studenter og administrasjon.

Utvalget er ny oppstartet, og det vil derfor være mulig å forme mye av stillingen og utvalgets innhold underveis.

Leder i dette utvalget er representant i Hovedstyret. Stillingsbeskrivelsen til leder i dette utvalget står under Hovedstyret og søknad sendes til hr@studentunionen.noog nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.