Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen ved SHK har i primæroppgave å bilagsføre og utarbeide regnskapet sammen med økonomiansvarlig i Hovedstyret. Økonomiavdelingen skal ha kontroll på kontantstrømmen som går ut og inn av organisasjonen, samt kontrollere at de ulike utvalgene ikke overstrider budsjett. Som medarbeider i økonomiavdelingen får man ansvar for to eller flere utvalg som man skal bokføre og ha økonomisk oversikt over.

 

Stillingsbeskrivelser Økonomiavdelingen 2018