Tillitsutvalget

Alle instituttene ved Høyskolen Kristiania har hvert sitt tillitsutvalg, ledet av hver sin fagansvarlig fra Hovedstyret til Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK). Tillitsutvalget fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene og ledelsen, fagstaben og administrasjonen ved skolen. Tillitsutvalget består av én tillitsvalgt fra hver klasse som blir valgt ved studieårets start av klassen selv, med hjelp fra leder og eventuelt administrasjon ved skolen. Tillitsvalgt sitter ett studieår av gangen. Det velges også en vararepresentant for den tillitsvalgte.

Hensikten med Tillitsutvalget er å fremme studentenes faglige og velferdsmessige interesser og rettigheter ved Høyskolen Kristiania, samt bringe dette videre til ledelsen, administrasjonen og fagstaben.

 

Å være tillitsvalgt innebærer å:

  • Stille i tillitsutvalgsmøtene
  • Levere statusrapporter
  • Bringe aktuelle saker fra klassen til tillitsutvalgsmøter
  • Kommunisere med klassen sin og lede klassens time
  • Informere klassen sin om arrangementer og det som foregår på skolen
  • Arrangere eller sørge for at det blir arrangert sosiale sammenkomster for klassen utenom forelesningene
  • Ha en god kommunikasjon med leder for tillitsutvalget
  • Sørge for at klassemiljøet er godt eller gjøre eventuelle tiltak for å bedre det.

 

Å være tillitsvalgt gir mulighet for å engasjere seg ved siden av studiene. Det er en viktig rolle å være klassens representant i arbeidet om å bedre studentenes hverdag. Som tillitsvalgt kan du få en attest som kan være med på å skille deg ut i søknadsbunker senere i arbeidslivet. I tillegg vil du møte mange andre engasjerte sjeler som kan bli en del av ditt nettverk.

TU_MH_SCK

Et av tillitsutvalgene.