Sentralstyret

Sentralstyret er det øverste administrative organet i Studentunionen. Sentralstyret første del av 2022 sitter konstituert for å realisere strategien Studentunionen Oslo og Bergen har jobba med siste 2 periodene.

 

SST skal arbiede for å skape samarbeid og felleskap på tvers av fylkesgrenser. Målet med sentralsstyret er å sikre at det ikkje skal vera noko forskjell på om studentane har gått i Bergen eller Oslo, samtidig står Studentunionen sterker politisk som ein samla organiasjon på vegne av sine nesten 18 000 studentar.

SENTRALSTYRET-2022Kontakt: Leder@studentunionen.no

 

Kontakt: Okonomi.sst@studentunionen.no

 

Kontakt: HTV@Studentunionen.no

 

Nasjonalpolitisk Delegasjon

 

Stillingsbeskrivelser og søknadsskjema finner du her 

Rekrutteres fortløpende.