Stillingbeskrivelser: Tillitsutvalg-ledelsen

Studentrepresentant institutt for fagskolestudier 

Ansvar

Studentrepresentant på institutt for fagskolestudier har ansvaret for å påse at fagskolestudentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt.  Studentrepresentanten er medlem i læringsmiljøutvalget og undervisningutvalget.

I tillegg er studentrepresentant for fagskolen styremedlem i HK-styret. I HK-styret representerer du fagskolestudentene ved Høyskolen Kristiania.

Overordnede oppgaver

Som studentrepresentant er du leder for Tillitsutvalget ved Institutt for fagskolestudier. Dette innebærer at du skal kommunisere jevnlig med de tillitsvalgte gjennom året for å bringe saker fra studentene til ledelsen og administrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Sammen med studentrepresentanter fra de andre instituttene, sitter du i utvalget TU-Ledelsen i Studentunionen. Et av medlemmene i TU-ledelsen sitter også i Hovedstyret, som leder for studentrepresentantene.

Som Studentrepresentant får du et tett samarbeid med ledelsen, innsikt i skolens drift, et stort nettverk og en unik mulighet til å representere studentene ved ditt institutt.

Som studentrepresentant er det en fordel å være engasjert, pliktoppfyllende, strukturert og imøtekommende.


Studentrepresentant institutt for Markedsføring

Ansvar

Studentrepresentanten har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter på Høyskolen Kristiania blir ivaretatt. Studentrepresentant for Institutt for Markedsføring er  medlem i læringsmiljøutvalget og undervisningsutvalget.

Overordnede oppgaver

Som studentrepresentant er du leder for Tillitsutvalget ved Institutt for Markedsføring. Dette innebærer at du skal kommunisere jevnlig med de tillitsvalgte gjennom året for å bringe saker fra studentene til ledelsen og administrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Sammen med studentrepresentanter fra de andre instituttene, sitter du i utvalget TU-Ledelsen i Studentunionen. En av medlemmene TU-Ledelsen sitter også i Hovedstyret, som leder for studentrepresentantene.

Som Studentrepresentant får du et tett samarbeid med ledelsen på Høyskolen Kristiania, innsikt i skolens drift, et stort nettverk og en unik mulighet til å representere studentene ved ditt institutt. Som Studentrepresentant er det en fordel å være engasjert, pliktoppfyllende, strukturert og imøtekommende.


 

Studentrepresentant institutt for Ledelse og Organisajon   

Ansvar

Studentrepresentanten har ansvaret for å påse at bachelorstudentenes faglige muligheter og rettigheter på Høyskolen Kristiania blir ivaretatt. Studentrepresentant for Institutt for Ledelse og Organisasjon er medlem i læringsmiljøutvalget og undervisningsutvalget.

Overordnede oppgaver

Som studentrepresentant er du leder for Tillitsutvalget ved Institutt for Ledelse og Organisasjon. Dette innebærer at du skal kommunisere jevnlig med de tillitsvalgte gjennom året for å bringe saker fra studentene til ledelsen og administrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Sammen med studentrepresentanter fra de andre instituttene, sitter du i utvalget TU-Ledelsen i Studentunionen. En av medlemmene i TU-Ledelsen sitter også i Hovedstyret, som leder for studentrepresentantene.

Som Studentrepresentant får du et tett samarbeid med ledelsen på Høyskolen Kristiania, innsikt i skolens drift, et stort nettverk og en unik mulighet til å representere studentene ved ditt institutt. Som Studentrepresentant er det en fordel å være engasjert, pliktoppfyllende, strukturert og imøtekommende.


 

Studentrepresentant institutt for Kreativitet og Innovasjon

Ansvar

Studentrepresentanten har ansvaret for å påse at bachelorstudentenes faglige muligheter og rettigheter på Høyskolen Kristiania blir ivaretatt. Studentrepresentant for Institutt for Kreativitet og Innovasjon er medlem i læringsmiljøutvalget og undervisningsutvalget.

Overordnede oppgaver

Som studentrepresentant er du leder for Tillitsutvalget ved Institutt for Kreativitet og Innovasjon. Dette innebærer at du skal kommunisere jevnlig med de tillitsvalgte gjennom året for å bringe saker fra studentene til ledelsen og administrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Sammen med studentrepresentanter fra de andre instituttene, sitter du i utvalget TU-Ledelsen i Studentunionen. En av medlemmene i TU-Ledelsen sitter også i Hovedstyret, som leder for studentrepresentantene.

Som Studentrepresentant får du et tett samarbeid med ledelsen på Høyskolen Kristiania, innsikt i skolens drift, et stort nettverk og en unik mulighet til å representere studentene ved ditt institutt. Som Studentrepresentant er det en fordel å være engasjert, pliktoppfyllende, strukturert og imøtekommende.


 

Studentrepresentant for institutt for Helsefag 

Ansvar

Studentrepresentanten har ansvaret for å påse at bachelorstudentenes faglige muligheter og rettigheter på Høyskolen Kristiania blir ivaretatt. Studentrepresentant for Institutt for Helsefag er medlem i læringsmiljøutvalget og undervisningsutvalget.

Overordnede oppgaver

Som studentrepresentant er du leder for Tillitsutvalget ved Institutt for Helsefag. Dette innebærer at du skal kommunisere jevnlig med de tillitsvalgte gjennom året for å bringe saker fra studentene til ledelsen og administrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Sammen med studentrepresentanter fra de andre instituttene, sitter du i utvalget TU-Ledelsen i Studentunionen. En av medlemmene i TU-Ledelsen sitter også i Hovedstyret, som leder for studentrepresentantene.

Som Studentrepresentant får du et tett samarbeid med ledelsen på Høyskolen Kristiania, innsikt i skolens drift, et stort nettverk og en unik mulighet til å representere studentene ved ditt institutt. Som Studentrepresentant er det en fordel å være engasjert, pliktoppfyllende, strukturert og imøtekommende.