Eventavdelingen i Bergen

Eventavdelingen sitt ansvarsområde er å tilrettelegge for et godt sosialt miljø blant studentene, utenfor forelesningssaler og klasserom. Utvalget arrangerer ulike events som quiz, spillkvelder, turneringer og fester. Eventavdelingen samarbeider tett med andre utvalg som Malteriet, og jobber sammen for å tilby studenter et bredt tilbud av arrangementer og sosiale aktiviteter.

Leder

Leder i eventavdelingen har det overordnede ansvaret for utvalget og skal til enhver tid ha kontroll over de oppgaver som må gjøres i forbindelse med arrangementer. Stillingen består av å administrere og delegere arbeidsoppgaver i tett samarbeid med de andre i utvalget. Leder står som første kontaktperson når det gjelder alle henvendelser. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen skrive årsbudsjett. 


Nestleder

Nestleder i eventavdelingen har ansvar for å gjennomføre de administrative arbeidsoppgavene. Dette vil si ukentlige møteinnkallinger, referater og statusrapporter. Som nestleder i eventavdelingen er du stedfortreder der leder ikke selv kan delta, og må kunne steppe inn der det trengs mer arbeidskraft. Nestleder deltar også på ukentlige møter, og utvalgsleder møte to ganger i måneden. 


Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig i eventavdelingen har ansvar for planlegging av promotering ved ulike arrangementer. Du vil være bindeleddet mellom utvalget og PR-avdelingen, og vil i samarbeid med dem utforme fullstendig promoteringsmateriale for de ulike arrangementene som skal promoteres. En annen viktig del av vervet består i å bistå avdelingen ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter. 


Bookingansvarlig

Bookingansvarlig for eventavdelingen har det overordnede ansvaret for å booke og planlegge alt som er nødvendig for arrangementene. Det kan være lokale, artister og andre avtaler som trengs til å gjennomføre arrangementet. En annen viktig del av vervet består i å bistå avdelingen der det trengs, samt delta på ukentlige møter. 


Eventkoordinator

Eventkoordinator har som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre arrangementer som etterspørres av studentene ved HK Bergen. Her vil en av oppgavene være å lage årshjulet for avdelingen, og samarbeide tett med de andre medlemmene ved planleggingen av de ulike events. En annen viktig del av vervet består i å bistå avdelingen der det trengs, samt delta på ukentlige møter.