Idretten i Bergen

Idretten tilrettelegger for at du som student skal kunne holde deg i aktivitet i studietiden. Det er satt opp ukentlige treninger for de ulike tilbudene, der alle studenter ved skolen kan delta. Idretten har også ansvar for å arrangere HK til fjells som er den årlige turen til skianlegg, i tillegg til andre spennende arrangement og lavterskeltilbud gjennom året.


Leder

Leder av idretten har ansvar for å delegere oppgaver og se til at alle i utvalget gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte, samt bistå der det er nødvendig. Leder har i oppgave sammen med sin nestleder å arrangere og lede møter for eget utvalg. Hovedoppgavene til leder av Idretten er å sørge for planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer i regi av idretten. Dette kan blant annet være “HK til fjells” som planlegges sammen med nestleder og prosjektansvarlig. Det vil være en fordel at leder av idretten er en engasjert person som liker sport, er strukturert og takler mye ansvar.


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Vedkommende deltar på ukentlige møter. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda og sende ut referat. Nestleder har sammen med leder og prosjektansvarlig, ansvar for planlegging av HK til fjells. Bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person som synes det er gøy å jobbe med andre.


Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig har som hovedoppgave sammen med leder og nestleder å stå for planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer i regi av idretten. Et eksempel er HK til fjells, samt andre arrangementer og turer som idretten arrangerer i Bergen. Prosjektansvarlig tar for seg promotering av de ulike idrettene og samarbeider en del med PR-avdelingen og markedsavdelingen. Prosjektansvarlig i idretten bør være sportsinteressert, kunne jobbe selvstendig og i team, samt være kreativ og strukturert i sitt arbeid.


Damefotballansvarlig og herrefotballansvarlig

Dame/herre-fotballansvarlig ved SHK Bergen har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Du har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til kamper og cuper, samt være fotballagets kontaktperson. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. I denne stillingen vil det være en fordel å ha erfaring med eller engasjement for fotball. Du har som fotballansvarlig ansvar for at laget har det utstyret som trengs.


Volleyballansvarlig

Volleyballansvarlig ved SHK Bergen har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til kamper og cuper, samt være volleyballens kontaktperson. En annen viktig del av vervet består av å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer i regi av idretten, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det vil være en fordel at en har erfaring med eller engasjement for volleyball. Du har som volleyballansvarlig ansvar for at laget har det utstyret som trengs.