Into Campus i Bergen

Into Campus er utvalget som arrangerer fadderuken for Høyskolen Kristianias studenter i Bergen. Som en del av dette utvalget vil du være med å planlegge uken, booke artister, utesteder og koordinere arrangementet. Into Campus er det største arrangementet SHK står for og studentenes første møte med skolen. Formålet med utvalget er at alle nye studenter skal tas godt imot og bli bedre kjent gjennom morsomme og spennende aktiviteter.  


Leder

Leder av Into Campus har det overordnede ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken ved Høyskolen Kristiania Bergen. Du er også ansvarlig for at fadderuken gjennomføres i tråd med SHKs retningslinjer. Leder er ansvarlig for at utvalget følger administrasjonen på skolens reglement, og du vil være deres nærmeste kontaktperson. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen skrive årsbudsjett. Utover disse arbeidsoppgavene skal du bistå de andre utvalgsmedlemmene ved behov.


Nestleder

Nestleder har ansvar for det administrative arbeidet i utvalget som involverer møteinnkallelser, referat og statusrapporter. Nestleder skal i samarbeid med markedsansvarlig også være med å lage kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som foregår. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.


Fadderansvarlig

Fadderansvarlig har ansvar for rekruttering av faddere til fadderuken. Videre vil du sette sammen faddergrupper og fordele de nye studentene i disse. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.


Bookingansvarlig

Bookingansvarlig har det overordnede ansvaret for å booke og planlegge alt som er nødvendig for arrangementet. Dette vil være artister, lokaler og andre avtaler med eksterne aktører. Under selve fadderuken har bookingansvarlig ansvar for artistene og oppfølging av disse. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.   


Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har ansvar for å planlegge promotering og markedsføring av arrangementene gjennom uken. Du har ansvar for eventuell sponsorer, eksterne aktører til stand virksomhet og tilpassede avtaler gjennom uken. Du jobber tett med leder i utvalget, PR-avdelingen og markedsavdelingen i SHK. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.