Stillingsbeskrivelser: Into Campus

Leder

Som leder av Into Campus har man det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av hele fadderuken ved Høyskolen Kristiania. Man er ansvarlig for at fadderuken gjennomføres i tråd med Studentunionens og skolens retningslinjer. Som leder har du ansvar for at alle andre i utvalget gjennomfører de arbeidsoppgaver som de er tildelt i planleggingen av fadderuken, og under selve gjennomføringen av uken. Som leder står du også ansvarlig for at fadderuken er økonomisk gjennomførbar. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret, og andre utvalgsledere i Studentunionen en gang annenhver uke. Stillingen gir deg erfaring innen prosjektledelse, nettverksbygging, økonomi og du vil få muligheten til å teste deg selv i mange ulike situasjoner, som kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv som person, og som leder. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Søk leder hvis du er en person som har lyst til å være med å gi de nye studentene en fantastisk start på studenttilværelsen.

Denne stillingen er full av utviklingsmuligheter, men det ønskes at du også har noe erfaring innen ledelse eller arrangementer. Erfaring er veldig positivt, men ikke utslagsgivende.

For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets Leder.


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon intern i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter og arrangementer. Nestleder er utvalget sin kontaktperson med administrasjonen på skolen. Du har også ansvaret for at styret internt fungerer bra. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt! Nestleder i samarbeid med Produksjonsansvarlig er også med å lager kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når. Denne stillingen gir deg god erfaring innenfor det å lage strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Du bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.

For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets nestleder.


Bookingansvarlig

Som booking & artistansvarlig har du ansvaret for alt av underholdning som skal bookes til Into Campus. I tillegg til dette har du også det overordnede ansvaret for at alle raidere og detaljer til og fra artister etterkommes. De tekniske riderene etterkommes i samarbeid med Produksjonsansvarlig. I denne stillingen lærer du mye gjennom arbeid i praksis og får nyttig erfaring i booking og gjennomføring av større eventer. Som bookingansvarlig kommer du i kontakt med store og tunge aktører innenfor musikk, eventer, salg o.l. Dette kan du bruke videre i studietiden, og etter endt studietid. SHK kan også dra nytte av disse kontaktene ved andre arrangementer. Du har muligheten til å skape deg et bredt kontaktnettverk innenfor booking og eventbransjen og vil være kontaktpersonen til Into Campus mot alle bookingselskaper og artistene selv under selve uken.

Tålmodighet, viljestyrke, profesjonalitet og evnen til å skape nye relasjoner og et bredt kontaktnettverk er essensielle faktorer for å lykkes som booking og artistansvarlig.

For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets bookingansvarlig.


Informasjon & Markedsansvarlig

Som markedskoordinator har du det overordnede ansvaret for å planlegge promotering og markedsføre alle arrangementene. Et stort arrangement er avhengig av god promotering slik at alle studenter ved Høyskolen Kristiania får med seg hva som skal skje. Du jobber tett med kommunikasjonsavdelingen i utformingen av profileringsmateriell, t-skjorter, jakker, bånd og annet materiell som blir brukt under arrangementene. I tillegg har du ansvaret for alt av sponsorer til alle arrangementene, du vil derfor jobbe tett med markedsavdelingen. Markedskoordinator har også ansvar for oppdatering av utvalget sin Facebook side med eventer, statuser og bilder. I denne stillingen tilegner du deg god kunnskap med det å jobbe i team, retningslinjer i forhold til markedsføring og mye annet. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med Koordineringsansvarlig i Into Campus styret


Fadderansvarlig – Institutt for Helse & Fagskolen

Som fadderansvarlig på Norges Helsehøyskole er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og tilslutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om stillingen ta kontakt med årets fadderansvarlig Institutt for Helse.


Fadderansvarlig – Institutt for Kreativitet & Innovasjon

Som fadderansvarlig – institutt for Kreativitet & Innovasjon er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og til slutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets fadderansvarlig Institutt for Kreativitet og Innovasjon.


Fadderansvarlig – Institutt for Ledelse & Organisasjon

Som fadderansvarlig for institutt for Ledelse og Organisasjon er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og tilslutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets fadderansvarlig institutt for Ledelse og Organisasjon.


Fadderansvarlig – Institutt for Markedsføring

Som fadderansvarlig for institutt Markedsføring er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og tilslutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets fadderansvarlig –  institutt for markedsføring.


Produksjonsansvarlig

Som produksjonsansvarlig for Into Campus har du hovedansvaret for det tekniske ved Into Campus arrangementer. Dette innebærer at du er ansvarlig for lyd, lys og alt av sceneproduksjon. Du har også hovedansvaret for sikkerheten ved alle arrangementer. Dette betyr at du alltid skal ha en sikkerhetsplan for hvert arrangement som skjer både internt og eksternt. Du er også ansvarlig for å rekruttere crew, da dette er nødvendig for et vellykket arrangement. Det er din oppgave å sørge for at crewet alltid har oppgaver samt at både crew og arrangører alltid har nødvendig ressurser. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets Personalansvarlig.


Arrangementansvarlig

Som arrangementansvarlig for Into Campus har du ansvaret for å booke lokaler til alle arrangementer. I tillegg til dette har du hovedansvar for alle dagsprogrammene sammen med resten av styret. Her har du mulighet til å utvikle dine kommunikasjonsegenskaper og skape et bredt nettverk når det kommer til lokaler. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Du bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.  For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets Arrangementansvarlig.