Karriereutvalget i Bergen

Karrieredagene ved Høyskolen Kristiania Bergen er det største faglige arrangementet i SHK. Karriereutvalget arbeider for å innhente spennende foredragsholdere for å skape engasjement og motivasjon blant studentene. Utvalget har ansvar for å kontakte bedrifter som er relevant for de ulike studieretningene ved skolen. Karrieredagene er en viktig arena for å tilrettelegge for en kobling mellom næringslivet og studentene. 

Vi rekrutterer for karrieredagene 2021 da karrieredagene skjer allerede i januar 2020, som da vil bli arrangert av årets karriereutvalg.

 


Leder

Leder har det overordnede ansvar for koordinering av arrangementet og alle avtaler som gjøres i forbindelse med karrieredagene. Stillingen består i å administrere og delegere oppgaver i forbindelse med arrangementet og til en hver tid bistå de andre i utvalget ved behov. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen ha oversikt over budsjettet for dagene. Karrieredagene er et samarbeidsprosjekt mellom Karriereutvalget og Høyskole ledelsen, så det vil være et godt samarbeid med dem. 


Bookingansvarlig

Bookingansvarlig har ansvaret for booking og bedriftspresentasjoner under karrieredagene. Dette er en viktig rolle der du vil ha mye kontakt med eksterne aktører og det ansvaret det medfører. Som bookingansvarlig har du ansvar for at de ulike bedriftene blir tatt godt hånd om, og at det er et bredt spekter av bedrifter som tilfredsstiller hele studentmassen til Høyskolen Kristiania. Du vil ha et tett samarbeid med koordinator både i forkant og under arrangementet. Karrieredagene er et samarbeidsprosjekt mellom Karriereutvalget og Høyskole ledelsen, så det vil være et godt samarbeid med dem. 


Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har det overordnede ansvar for å planlegge promotering og markedsføring av arrangementet. Det er markedsansvarlig sin oppgave å planlegge og ha kontroll på eventuelle innkjøp og sponsoravtaler i forbindelse med arrangementet. Dette vil gjøres i tett samarbeid med PR-avdelingen og markedsavdelingen. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Karrieredagene er et samarbeidsprosjekt mellom Karriereutvalget og Høyskole ledelsen, så det vil være et godt samarbeid med dem.