Linjeforeningen for reiseliv og hotelledelse – Bergen

Linjeforeningen for hotelledelse jobber for å skape en arena både faglig og sosialt mellom hotell studentene ved HK Bergen. Vi har flere ulike arrangementer gjennom et semester, noen store og flere små. Dette kan være foredrag, hotellbesøk eller sosiale sammenkomster. 


Leder 

Som leder har du hovedansvaret for linjeforeningen hotelledelse og vil være bindeleddet mellom foreningen og resten av Studentunionen i Bergen. Du vil ha ansvar for å delegere ut arbeidsoppgaver og følge opp de andre stillingene i linjeforeningen.  


Nestleder

Som nestleder er du leder sin stedfortreder ved behov. Du vil være en viktig hjelpende pådriver til de ulike arrangementene som blir arrangert i løpet av året. 


Fagansvarlig

Fagansvarlig har ansvaret for å skape og opprettholde kontakt med foredragsholdere og sette opp de ulike arrangementene. 


Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig vil ha tilgang til de sosiale kanalene som blir brukt for markedsføring av linjeforeningen, og vil ha hovedansvaret for kommunikasjonen ut til studentene.