Linjeforeningen for HR og personalledelse – Bergen

Linjeforeningen for HR og personalledelse i Bergen, jobber mot å øke samarbeidet mellom studiet og næringslivet. De er også til for å utvikle et faglig nettverk til studentene på Høyskolen Kristiania Bergen. Linjeforeningen arrangerer ulike typer arrangementer, som foredrag, workshops og lignende som et faglig relevant ekstratilbud til HR-studentene.


Leder

Som leder i linjeforeningen for HR og personalledelse, skal du sørge for fremdriften av linjeforeningen. Dette innebærer å ha det overordnede ansvaret for å etablere prosjektplaner for fremdriften av linjeforeningen, sørge for gjennomføring, delegering og oppfølging. 


Nestleder

Som nestleder er du lederens ”høyre hånd” og bistår i utvikling av prosjektplan. Ukentlige arbeidsoppgaver er å utarbeide agenda og innkalling til møter. Nestleder fungerer som leder i leders fravær. 


Fagansvarlig

Fagansvarlig skal utarbeide konsepter linjeforeningen skal gjennomføre i løpet av året. Han/hun skal finne aktuelle foredragsholdere, etablere avtaler og sørge for oppmøte. Som fagansvarlig bør man være løsningsorientert, strukturert, målbevisst og samarbeidsvillig.


Marked- og kommunikasjonsansvarlig

Marked- og kommunikasjonsansvarlig har som hovedansvar å utarbeide og gjennomføre markedsstrategier for de ulike arrangementene, for å treffe studentene og gjøre oss synlige for næringslivet. Som marked- og kommunikasjonsansvarlig bør man være god til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. 


Logistikk- og sponsoransvarlig

Som logistikk- og sponsoransvarlig skal man støtte leder i oppfølging og gjennomføring av prosjektplanen. Fokuset blir på logistiske problemstillinger og finne løsninger på de. Han/hun skal sørge for at avtaler blir overholdt, ha reserveplaner og være behjelpelig med oppgaver under og etter arrangementer.