Linjeforeningen for KIF – Bergen

Linjeforeningen for Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania Bergen jobber for å skape et tettere samarbeid mellom de nåværende klassene og de nye kullene, samt sørge for et godt faglig innhold som er relevant for studentene som går KIF. 


Leder 

Som leder er du ansvarlig for drift, stiftelse og gjennomføring av mål for KIF-linjeforeningen. Her er det viktig at man har en solid oversikt til enhver tid, samt har god kontakt med alle i foreningen. Du har også ansvar for å arrangere møter for linjeforeningen. 


Nestleder og økonomiansvarlig

Som nestleder har man oversikt over økonomien og utgifter foreningen foretar seg fra alle ledd. Man er stedfortreder for leder ved behov, og skal fremlegge en årsrapport på generalmøtet. 


Marked- og kommunikasjonsansvarlig 

Som marked- og kommunikasjonsansvarlig så har man ansvaret for markedsføring av foreningen, og vil ha tilgang til sosiale medier som foreningen bruker. Her vil man publisere regelmessig på både Facebook og Instagram for å øke synligheten av linjeforeningen ut til studentene og næringslivet.


Fagansvarlig

Fagansvarlig har ansvaret for at arrangementene inneholder tilstrekkelig med faglig innhold, og vil jobbe sammen med arrangementsansvarlig. Du har også ansvar for å skrive møtereferat fra fellesmøtene og sende ut til alle medlemmer. 


Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har ansvaret for organisering og gjennomføring av arrangementer for linjeforeningen. Arrangementene kan gjennomføres selvstendig eller ved hjelp fra de andre medlemmene. 


Prosjektleder 

Prosjektleder vil ha ansvaret for å finne, og kontakte relevante personer og organisasjoner til arrangementene som skal gjennomføres for studentene.