Markedsavdelingen i Bergen

Markedsavdelingen jobber for å styrke SHK økonomisk og faglig. Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere og sponsorer til organisasjonen som helhet og enkeltaktiviteter. Avdelingen har også ansvaret for at all markedsføring av SHK Bergen og andre samarbeidspartnere, foregår på riktig måte.


Markedsansvarlig

Markedsansvarlig er leder for markedsavdelingen og har det overordnede ansvaret for markedsavtaler og sponsoravtaler med næringslivet. Han/hun er kontaktpersonen i forhold til eksterne aktører som ønsker markedsplass på Høyskolen Kristiania Bergen i form av stands/plakater og lignende. Vedkommende deltar på ukentlige møter.


Nestleder

Nestleder i markedsavdelingen har ansvar for å kontrollere og gjennomføre de administrative arbeidsoppgavene. I samarbeid med leder, skal du sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, samt ha ansvar for statusrapporter i utvalget. Vedkommende deltar på ukentlige møter. Som nestleder i markedsavdelingen er du lederens høyre hånd, samtidig som du skal bistå utvalget i det som skjer i Studentunionen. Nestleder er stedfortreder der leder ikke selv kan delta. Som nestleder bør du være motivert, strukturert og være flink med administrative oppgaver.


Sponsoransvarlig

Sponsoransvarlig har et hovedansvar for å skaffe sponsorer til arrangementer som SHK Bergen arrangerer. Særlig til større arrangement som Into Campus, Karrieredagene og HK til fjells. Sponsoransvarlig bistår de andre utvalgene når det kommer til sponsorer, premier til konkurranser som blant annet gavekort o.l.  Sponsoransvarlig jobber også tett sammen med markedsmedarbeider med å kontakte eksterne aktører og delta på møter for å forhandle ulike avtaler som kommer studentene til gode. Sponsoransvarlig deltar på ukentlige møter.


Markedsmedarbeider

Markedsmedarbeider jobber i samarbeid med markedsansvarlig ut mot næringslivet for å opprette og ivareta samarbeid med eksterne aktører. Du vil kommunisere med eksterne aktører over telefon og delta på møter for å forhandle ulike avtaler som kommer studentene til gode. Markedsmedarbeider deltar også på ukentlige møter med utvalget.