Markedsavdelingen OSLO

Markedsavdelingen arbeider for å styrke Studentunionen både økonomisk og faglig. En av avdelingens hovedoppgaver er å promotere de ulike arrangementene som skolens studentforening presenterer i løpet av skoleåret.

Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere til aktiviteter og daglig drift. I dette utvalget får du prøvd ut det du lærer på skolen i praksis, du får bygget deg et nettverk og lærer deg å jobbe strukturert og målbevisst. Avdelingen har også ansvaret for at all markedsføring av Studentunionen og andre samarbeidspartnere foregår på riktig måte.

 


Markedsansvarlig (leder)

Markedsansvarlig er leder for markedsavdelingen. Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi Studentunionen både faglig og økonomisk vinning. Dette betyr at markedsansvarlig er bindeleddet mellom det eksterne næringslivet og studentene. Markedsansvarlig har ukentlige møter med eget utvalg og deltar selv på utvalgsledermøter med andre utvalgsleder to ganger i måneden.

På utvalgsmøtene er det du som skal holde møtene, mens på ledermøte er det hovedstyret som har ansvar for møte.

Markedsansvarlig skal jobbe for å skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og følger opp regelmessig. Markedsansvarlig har ansvar for å lede og følge opp medarbeiderne i avdelingen. Man har også ansvar for markedsplassene på skolen, og har fullt ansvar for deres drift. Markedsansvarlig har også ansvar for å koordinere arbeidsoppgaver med andre utvalg der det er relevant.

Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, har du ansvar for å overholde Studentunionen sin profilering internt og eksternt. I tillegg vil du jobbe veldig mye med å vedlikeholde relasjonen til eksisterende samarbeidspartnere, samt anskaffelse av nye relevant bedrifter/organisasjoner.

Nestleder

Som nestleder i Markedsavdelingen kan arbeidsoppgavene variere veldig. De mest sentrale oppgavene er, i samarbeid med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere optimalt.

Du vil jobbe tett med medarbeiderne i eget utvalg, men også på tvers av de andre utvalgene i Studentunionen. Du vil fungere som lederens høyre hånd, samtidig som du skal bistå utvalget i det som skjer i Studentunionen. Nestleder har også det meste av ansvaret i forhold til internkommunikasjon i utvalget.

Markedsmedarbeider

Som markedsmedarbeider i Markedsavdelingen, jobber du aktivt ut mot næringslivet for å bygge relasjoner med både nye og eksisterende samarbeidspartnere til Studentunionen. En markedsmedarbeider har som oppgave å opprette og ivareta samarbeid med eksterne aktører. I tillegg vil man ha ansvar for å bistå andre utvalg i Studentunionen, herunder med sponsorer og premier

Sende ut mail til ulike bedrifter som kan være kule å ha en avtale med, og fokuserer på de vi allerede har.

Bookingansvarlig 

Som bookingansvarlig i Markedsavdelingen, jobber du aktivt ut mot næringslivet for å skaffe bedrifter som ønsker å promotere sin egen virksomhet gjennom Studentunionen ved å stå på stand. Når en bedrift ønsker å besøke skolen å ha stand er det denne personen som har oppgaven (De andre kan også hjelpe til).

Ansvaret er å booke standplass via ressurs på skolen, møte bedrifter ved hovedinngangen og gi de kort til å komme seg eks på do og slike ting. Den har også ansvar for å ordne eks kaffe hvis de ønsker det (Det kan de som jobber i kantinen fikser).

Sponsoransvarlig

Som sponsoransvarlig i Markedsavdelingen, jobber du aktivt med eksisterende samarbeidspartnere. Dette inkluderer oppfølging av alle elementer som skal oppfylles i kontrakter mellom SHK og samarbeidspartnere (inkludert innlegg på SoMe/Ramma/ønske om å booke stands osv.) Sponsoransvarlig skal ha jevnlig kontakt med samarbeidspartnere på mail/delta på møter sammen med leder/nestleder.