Markedsavdelingen

Markedsavdelingen arbeider for å styrke Studentunionen både økonomisk og faglig. En av avdelingens hovedoppgaver er å promotere de ulike arrangementene som skolens studentforening presenterer i løpet av skoleåret.

Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere til aktiviteter og daglig drift. I dette utvalget får du prøvd ut det du lærer på skolen i praksis, du får bygget deg et nettverk og lærer deg å jobbe strukturert og målbevisst. Avdelingen har også ansvaret for at all markedsføring av Studentunionen og andre samarbeidspartnere foregår på riktig måte.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2021 kan du fylle ut søknadsskjema her.

 


Markedsansvarlig

Markedsansvarlig er leder for markedsavdelingen. Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi Studentunionen både faglig og økonomisk vinning. Dette betyr at markedsansvarlig er bindeleddet mellom det eksterne næringslivet og studentene. Markedsansvarlig har ukentlige møter med eget utvalg og deltar selv på utvalgsledermøter med andre utvalgsleder to ganger i måneden.

Overordnede oppgaver
Markedsansvarlig skal jobbe for å skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og følger opp regelmessig. Markedsansvarlig har ansvar for å lede og følge opp medarbeiderne i avdelingen. Man har også ansvar for markedsplassene på skolen, og har fullt ansvar for deres drift. Markedsansvarlig har også ansvar for å koordinere arbeidsoppgaver med andre utvalg der det er relevant.

Daglige oppgaver
Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, har du ansvar for å overholde Studentunionen sin profilering internt og eksternt. I tillegg vil du jobbe veldig mye med å vedlikeholde relasjonen til eksisterende samarbeidspartnere, samt anskaffelse av nye relevant bedrifter/organisasjoner.


Nestleder

Som nestleder i Markedsavdelingen kan arbeidsoppgavene variere veldig. De mest sentrale oppgavene er, i samarbeid med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom.

Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere optimalt.

Du vil jobbe tett med medarbeiderne i eget utvalg, men også på tvers av de andre utvalgene i Studentunionen. Du vil fungere som lederens høyre hånd, samtidig som du skal bistå utvalget i det som skjer i Studentunionen. Nestleder har også det meste av ansvaret i forhold til internkommunikasjon i utvalget.

Ved å jobbe som nestleder i Markedsavdelingen lærer du mye om det å ha rutiner, samt ansvar for andre mennesker og tidsfrister. Du vil lære mye om deg selv og hvordan du fungerer som leder. Som nestleder bør du være motivert, strukturert og være flink med administrative oppgaver.


Markedsmedarbeider x4

Som markedsmedarbeider i Markedsavdelingen, jobber du aktivt ut mot næringslivet for å bygge relasjoner med både nye og eksisterende samarbeidspartnere til Studentunionen. En markedsmedarbeider har som oppgave å opprette og ivareta samarbeid med eksterne aktører. I tillegg vil man ha ansvar for å bistå andre utvalg i Studentunionen, herunder med sponsorer og premier.

Ett år i Studentunionen og Markedsavdelingen kan by på et lærerikt år der man ikke bare lærer om ansvar, men også hvordan man skal ta kontakt med personer i næringslivet, og hva som kreves for å bidra til gjennomføring av større arrangementer og studietilbud.


Bookingansvarlig x2

Som bookingsansvarlig i Markedsavdelingen, jobber du aktivt ut mot næringslivet for å skaffe bedrifter som ønsker å promotere sin egen virksomhet gjennom Studentunionen ved å stå på stand. Du vil ha tett samarbeid med leder i markedsavdelingen med drift av markedsplasser. Som bookingsansvarlig vil få oppgaver som å inngå ulike avtaler som direkte vil komme studentene til gode, samt avtaler som vil kunne gi organisasjonen økonomisk vinning.

Ett år i Studentunionen og Markedsavdelingen kan by på et lærerikt år der man ikke bare lærer om ansvar, men også hvordan man skal ta kontakt med personer i næringslivet, og hva som kreves for å bidra til gjennomføring av større arrangementer og studietilbud.


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2021 kan du fylle ut søknadsskjema her.