Økonomiavdelingen i Bergen

 

Økonomiavdelingen består av økonomiansvarlig i hovedstyret samt en økonomimedarbeider. Økonomiavdelingen sin primæroppgave er å opprettholde en sunn økonomi i SHK og sørger for at utvalgene holder seg innenfor budsjettrammen.


Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er sammen med leder ansvarlig for hele organisasjonens økonomi og arrangementer med egen økonomi i regi av SHK. Økonomiansvarlig skal utarbeide regnskap og budsjett, samt se til at dette følger god regnskapsskikk. Han/hun skal til en hver tid sørge før at SHK har en sunn og bærekraftig økonomi. Det stilles krav til økonomisk forståelse for budsjettering og regnskapsføring. Som økonomiansvarlig er du også leder i økonomiavdelingen og det kreves at du er strukturert og holder orden.


Økonomimedarbeider

Økonomimedarbeider har i samarbeid med økonomiansvarlig ansvar for å gjøre regnskap, utforme budsjettforslag og revidere budsjetter. Andre arbeidsoppgaver er å bistå økonomiansvarlig i den daglige driften ved å svare på spørsmål fra utvalgene, samt utforme budsjetter for ulike arrangementer utvalgene arrangerer. Du vil delta på utvalgsleder møter hver andre uke og videreformidle informasjonen til avdelingen.