Stillingsbeskrivelser: Økonomiavdelingen

Økonomimedarbeider

Økonomimedarbeideren skal holde orden på kontantstrømmen inn og ut av utvalget han/hun er ansvarlig for, vurdere hva det skal brukes penger på og hvor mye penger som skal benyttes. I tillegg til å delta på møter med økonomiavdelingen, vil økonomimedarbeideren også delta på møter med utvalget han/hun er ansvarlig for. Økonomimedarbeideren blir et viktig bindeledd mellom økonomiansvarlig og resten av utvalgene i Studentunionen.
Økonomimedarbeiderne har en viktig rolle i Studentunionen ved å videreformidle informasjon og ta del i avgjørelser som omhandler organisasjonens økonomi.