PR-avdelingen i Bergen

PR-avdelingen har ansvaret for distribuering av informasjon på nettsiden til SHK Bergen og sosiale medier knyttet til organisasjonen. Utvalget utarbeider i starten av året en kommunikasjonsplan for SHK Bergen og følger denne gjennom året. I tillegg promoterer PR-avdelingen arrangementer og tar oppdrag fra de ulike utvalgene ved behov.


Leder

PR-ansvarlig er ansvarlig for promoteringen av SHK Bergen mot næringslivet og jobber mye med det grafiske helhetsbildet av SHK Bergen og hvordan vi som studentorganisasjon viser oss ut mot markedet. PR-ansvarlig har det overordnede ansvaret for kommunikasjonen internt i organisasjonen. Store deler av dette ansvaret går over nett på plattformer som hjemmeside, Facebook og Instagram. PR-ansvarlig uttaler seg i media i samråd med Leder av organisasjonen.


Nestleder

Nestleder i PR-avdelingen har som hovedoppgave å se til at oppdrag blir fulgt opp og gjort innen tidsfrist og de rammer som er satt. Du har i samarbeid med PR-ansvarlig, ansvar for utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og lignende. Nestleder har også ansvar for administrative oppgaver som å sende innkallinger, statusrapporter og skrive referat fra møtene.


Fotograf

Fotograf i PR-avdelingen har ansvar for å ta bilder og video under arrangementer i regi av SHK, samt klargjøre materialet for publisering i etterkant. Du har ansvar for å ta alle portrettbilder og gruppebilder for hele organisasjonen i starten av året, som skal publiseres på SHKs nettside. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.


Webansvarlig

Som webansvarlig i PR-avdelingen har du ansvaret for å drifte nettsiden sammen med webansvarlig i Oslo. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig og fotograf ved publisering og forming av nettsiden. I tillegg vil du ha hovedansvar for profilering av samarbeidspartnere på våre annonseplasser i samarbeid med Markedsavdelingen.
Det er ønskelig med kunnskaper i å bygge nettside i WordPress, og ha kjennskap til Google Analytics.


Sosiale medier ansvarlig

Som SoMe – ansvarlig i PR-avdelingen har du som oppgave å ha kontroll på alle digitale plattformer som SHK driver. Som person er du engasjert, og du skal fungere som en ambassadør for studentunionen ved å oppdatere jevnlig på Instagram og Facebook. Med andre ord krever stillingen at du er tilgjengelig, interessert i sosiale medier og villig til å promotere seg selv som studentunionens ansikt utad på Facebook og Instagramstory. I tillegg har du ansvar, i samarbeid med PR-ansvarlig, for det som skal publiseres på digitale plattformer fra andre utvalg. Dette kan være arrangementer, aktiviteter og samarbeidspartnere.


Grafiker

Grafiker i PR-avdelingen har ansvar for utformingen av det grafiske materialet i SHK Bergen. Dette vil være utforming av plakater, flyers, bannere, brosjyrer og lignende som skal publiseres på nett eller brukes i promotering av arrangement i SHK. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det er i denne stillingen krav om kunnskap innenfor fagfeltet.