TU-utvalget i Bergen

TU-utvalget jobber for en bedre studiehverdag for studentene, hvor tillitsvalgte fra hver klasse på skolen tar opp eventuelle saker fra klassen sin videre. Som innehaver av stillingene oppfordres det at representantene opptrer tillitsfullt, ydmykt og arbeidsomt, for å være gode representanter for studenter ved Høyskolen Kristiania Bergen, og Studentunionen Bergen. 


Leder 

TU-leder er ansvarlig for at studentene ved HK Bergen blir hørt med sine faglige rettigheter. Han/hun er leder for skolens tillitsutvalg, og er i jevnlig kontakt med skolens administrasjon, fagstab og ledelse. Når studentene har tilbakemeldinger fra klassene er det leder som bringer de videre opp i systemet. Han/hun sitter som representant for Studentunionen Bergen på tillitsutvalgsmøter.