Eksternpolitisk utvalg

Utvalget arbeider for å utarbeide, styrke og fronte Studentunionen sin politikk. Utvalgets hovedoppgave er å ta del i aktuelle arenaer og representere Studentunionen på en best mulig måte.  Utvalget jobber aktivt opp mot ledelsen på skolen, men også ut mot andre høyskoler og universiteter, velferdstinget i Oslo for å gjøre studietilværelsen for Høyskolen Kristiania sine studenter best mulig.

Mye av det du lærer i utvalget kommer du til å dra nytte av i et samfunnspolitisk perspektiv i arbeidslivet senere. Du bygger deg også et stort nettverk, både eksternt, men også innad på skolen, blant skolens studenter og administrasjon.

Utvalget er nyoppstartet, og det vil derfor være mulig å forme mye av stillingen og utvalgets innhold underveis.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2020 kan du fylle ut søknadsskjema her.

Leder i dette utvalget er representant i Hovedstyret. Stillingsbeskrivelsen til leder i dette utvalget står under Hovedstyret og søknad sendes til hr@studentunionen.noog nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.


Nestleder

Nestleder er leders høyre hånd, og skal sørge for at utvalget handler i henhold til vedtektene og dets mandat. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere optimalt. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med Leder, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget.

Nestleder har ansvaret for internkommunikasjon, og vil fungere som personalsjef for utvalget og har en sentral rolle for utvalgets struktur, rutiner og ansvarsfordeling. Like viktig er det også å holde seg oppdatert på saker som omhandler studenter. For eksempel følge med på stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre nyheter som kan være interessant for studiehverdagen.

Man vil også bli god på å gi tilbakemeldinger, formidle sine synspunkter og ta del i avgjørelser. Du vil jobbe tett med medarbeiderne i eget utvalg. samtidig som du skal bistå utvalget i hektiske perioder hvor det er mye som skjer i Studentunionen.

Man må ikke være partipolitisk aktiv, men må inneha en viss interesse for politikk og politiske prosesser og ha et ønske om å lære mer om disse.


Prosjektmedarbeider x3

Som politisk prosjektmedarbeider vil du være den som innarbeider deg kunnskap om det politiske bildet, politiske prosesser og hvordan man best kan få gjennomført Studentunionen sin politiske plattform. Politisk prosjektmedarbeider bør inneha interesse for politikk fra før av. Man vil også være en støttespiller for hele utvalget ved å være den som er fleksibel og lett tar tak i andre oppgaver. I utvalget kommer man til å jobbe med ulike retninger innen studentpolitikken, og som politisk prosjektmedarbeider vil man jobbe tett opp mot eksterne når det gjelder politikk.

Studentunionen har representanter i ulike politiske forum, blant annet velferdstinget, her vil man kunne sitte som representant og få god erfaring i debattering og påvirkningsarbeid. Man vil også ha en sentral støtterolle i forarbeidet til SHKs delegasjon til Norsk Studentorganisasjons landsmøte (Dersom man ønsker å være delegat under landsmøtet må man stille til dette på generalforsamling. Stillingene kan kombineres). Man må være ikke partipolitisk aktiv, men må inneha en viss interesse for politikk og politiske prosesser og ha et ønske om å lære mer om disse.


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2020 kan du fylle ut søknadsskjema her.