Studentunionen Bergen

For å søke inn i Studentunionen Høyskolen Kristiania Bergen 2021 kan du enten fylle inn dette søknadsskjemaet HER eller sende mail til rekruttering.bergen@studentunionen.no. Mailen skal merkes med hvilket utvalg og verv du søker, eksempel: Hovedstyret, PR-ansvarlig.

Mailen skal inneholde:

  1. Kort informasjon om deg selv
  2. Hvorfor du søker deg inn i Studentunionen
  3. Hva DU kan bidra med i Studentunionen

Du kan også sende inn en generell/åpen søknad.

Hvis du ønsker å søke en stilling i Hovedstyret Bergen så ønskes det at du sender et søknadsbrev med CV som vedlegg til rekruttering.bergen@studentunionen.no.

Stillingsbeskrivelser for utvalgene i Bergen: