Vegard Kristoffersen

Økonomiansvarlig okonomi@studentunionen.no

Økonomiansvarlig ved SHK har i primæroppgave å bilagsføre og utarbeide regnskapet til studentunionen. Økonomiansvarlig skal ha kontroll på kontantstrømmen som går ut og inn av organisasjonen, samt kontrollere at de ulike utvalgene ikke overstrider budsjett.