Felix Lillejord

Næringslivskoordinator naeringslivskoor@studentunionen.no

Sosialkoordinator har det overordnede ansvaret for jarriereutvalget, linje- og interesseutvalget og foreningsdagene. Vedkommende har ansvar for stab og rekruttering til disse arrangementene.