Utvalg Bergen

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Her kan du lese om utvalgenes hovedoppgaver, stillingsbeskrivelser, samt finne kontaktinformasjon for de sittende i hvert utvalg.