Utvalg Bergen

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Her kan du lese om utvalgenes hovedoppgaver, stillingsbeskrivelser, samt finne kontaktinformasjon for de sittende i hvert utvalg. 


Hovedstyret

Økonomiavdelingen

TU- utvalget

Driftsorienterte utvalg:

Markedsavdelingen Ι PR- og Kommunikasjonsavdelingen

Sosiale utvalg:

Into Campus Ι Eventavdelingen Ι Idretten Ι Malteriet

Linjeforeninger:

Linjeforening for KIF Ι Linjeforening for reiseliv og hotelledelse Ι Linjeforening for HR og personalledelse

      Karriereutvalget