Utvalg Oslo

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Her kan du lese om utvalgenes hovedoppgaver, stillingsbeskrivelser, samt finne kontaktinformasjon for de sittende i hvert utvalg. 

Hovedstyret

TU-ledelsen

Næringslivsrettede utvalg:

Karriereutvalget    Ι    Linje- og interesseforeninger

Driftsorienterte utvalg:

Markedsavdelingen     Ι     PR- og Kommunikasjonsavdelingen

Sosiale utvalg:

Into Campus   Ι   Event   Ι   Idretten

Hvelvet

Grunndokumenter:

       Ι TU ledelse mandat Ι
Strategi HS 2020