Utvalg Oslo

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Her kan du lese om utvalgenes hovedoppgaver, stillingsbeskrivelser, samt finne kontaktinformasjon for de sittende i hvert utvalg. 

Hovedstyret     Ι     TU-ledelsen

Driftsorienterte utvalg:

Markedsavdelingen     Ι     Kommunikasjonsavdelingen

Næringslivsrettede utvalg:

Karriereutvalget    Ι    Linjeforeningen

Politiske utvalg:

Studentpolitikk

Sosiale utvalg:

Hvelvet   Ι   Into Campus   Ι   Event   Ι   Idretten   Ι   Interesseforeningen